การวิเคราะห์ฟุตบอล โดยสังเกตตามหลักความเป็นจริง

การเริ่มทำการ วิเคราะห์ฟุตบอล หลายคนอาจอาศัยข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ว่า มีข้อมูลใดที่ใกล้เคียง ตลอดกระทั่งเป็นข้อมูลเด็ด ๆ เพื่อทำการวิเคราะห์บอลได้อย่างถูกต้อง แต่ส่วนหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน นั่นก็คือ มุมมองผ่านความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อทีมฟุตบอลแต่ละทีม ผ่านฝีมือของทีมบอลแต่ละทีมโดยตรง

 
วิเคราะห์ฟุตบอล
เมื่อมุมมองผ่านความรู้สึก ย่อมเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดทัศนคติที่แตกต่าง และเมื่อมีทัศนคติที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นผ่านการ วิเคราะห์ฟุตบอล ย่อมที่จะแตกต่างกันออกไป แต่ความอาจจะรวมไปถึงพลังของทีมบอลแต่ละทีม จะเป็นเครื่องรับรองได้เป็นอย่างดี ว่าทีมฟุตบอลทีมไหน ที่จะอาจโค่นคู่แข่งขันได้ และสำหรับฝ่ายคู่แข่งขัน  เราอาจต้องทำการประเมินตามหลักความเป็นจริง ว่าคู่แข่งขันมีดีกว่าทีมฟุตบอลที่เรากำลังทำการวิเคราะห์อยู่หรือเปล่า ซึ่งในส่วนของผู้วิเคราะห์ จะต้องใช้ใจเป็นกลาง และทำการวิเคราะห์ตามสถานการณ์จริงที่ปรากฏ เพื่อเราได้ค้นพบกับผลของการวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมกับสามารถที่จะเป็นผลวิเคราะห์แห่งการพิจารณาได้อย่างมั่นใจ ว่าจะแม่นยำ วิเคราะห์ฟุตบอล และสามารถนำไปใช้ได้จริง ด้วยแง่มุมของการประลอง ย่อมส่งผลทำให้เกิดความพลิกผันได้เสมอ ดังนั้น เราอาจจะต้องพลิกแพลงการวิเคราะห์ร่วมด้วย
 
พร้อมกับนี่ก็คือบทสรุปของการวิเคราะห์ฟุตบอล ตามหลักและสถานการณ์ความเป็นจริง ซึ่งผู้วิเคราะห์เองในบางครั้ง ถึงแม้จะมีความรู้พร้อมทั้งความสามารถที่แตกต่างกันออกไป  แต่ไม่ว่าจะเช่นใดก็ตาม ผลของการวิเคราะห์ภายในแต่ละครั้ง ย่อมเป็นผลที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ตามความมุ่งหมายของผู้วิเคราะห์โดยตรง