พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 9 และพระอัจฉริยทางด้านการช่าง

ครั้นเมื่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการช่างอย่างมากมาย เช่น ช่างไม้ ช่างกล และช่างโลหะ ซึ่งเป็นงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในครั้งหนึ่งสมเด็จพระศรีนครินได้ทราบรมราชชนนี ได้มีการชมที่พระองค์ทรงเล่นรถของเล่นคันใหม่ เมื่อทรงได้มีการซักถามจากทางพระพี่เลี้ยงก็ได้มีการทราบว่า ทรงแก้จักรเย็บผ้าให้ทางพระพี่เลี้ยงถวายเป็นรางวัล

 

ถือได้ว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มีการประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เองเช่นกัน เช่น เครื่องร่อน หรือเป็นเรือรบจำลอง พร้อมทั้งมีการประดิษฐ์วิทยุ เมือได้มีอายุครบ 10 พรรษา เนื่องจากวิทยุที่มีอยู่ ห้ามแตะต้องใช้ฟังข่าวเพียงเท่านั้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงใช้คอยล์ ที่ได้จากการจับสลากในโรงเรียนมาประกอบเป็นแร่สีดำ ซึ่งที่เป็นสาระสำคัญของการททำหน้าที่รับไฟฟ้า ในอากาศที่มีเคลื่อนวิทยุ เมื่อได้มีการนำมาต่อกัน พร้อมทั้งมีการใช้หูฟังก็จะได้รับฟังวิทยุได้ พร้อมทั้งได้ทรงแบ่งหูฟังให้คนละข้างกับทางพระเชษฐาธิราช พร้อมทั้งในส่วนของเรือรบจำลอง เป็นเรืองหลวงที่มีชื่อว่า ศรีอยุธยา ที่จะมีความยาว 2 ฟุต จะมีทั้งสายเคเบิ้ล พร้อมทั้งมีปืนเรือครบครันกันเลย

 

เพราะฉะนั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงประดิษฐ์สิ่งของหลากหลายชนิดร่วมกัน ทรงมีฝีมือเป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนคนไทยแต่ละคนทรงรักพระองค์มากมาย เมื่อได้รู้ว่าข่าวคราวว่าพระองค์ท่านได้สวรรคตแล้ว ทำให้ประชาชนแต่ละคนต่างก็มีความเศร้าใจเป็นอย่างมาก