ชีวิตคู่

ชีวิตคู่

เวลาเราพบใคร เราก็ควรนึกว่าขอให้เขามีความสุข ขอให้รอดพ้นความทุกข์ ความเดือดร้อน ให้มีความเจริญก้าวหน้า ในชีวิตประจำวัน เราก็สบายใจแล้ว เพราะเป็นการแสดงความรัก ความห่วงใยอย่างหนึ่งที่เราควรมีให้กันอยู่แล้ว

Continue reading “ชีวิตคู่”